Privacyverklaring

 

1 Inleiding.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe daar mee omgegaan wordt. Zo leggen wij uit waar uw gegeven opgeslagen worden en voor welk doeleinde uw gegevens gebruikt worden. Ook vindt u hier uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen het is daarom aan te raden deze verklaring periodiek te raadplegen. U leest op dit moment de privacy verklaring van lamsleer.nl een bedrijf wat gericht is op de verkoop van leer, huiden en vachten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door lamsleer.nl verzameld worden. Deze verklaring is er om aan te geven wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen hierover kunt aangeven. Als u vragen heeft over uw gegevens neem dan contact op!

Lamsleer.nl is een eenmanszaak. www.lamsleer.nl ook handelend onder puurleer.nl en Dirkjan Kooij.
Fazantenlaan 60, 1834 XD Sint Pancras

te bereiken op
info@puurleer.nl of telefonisch tussen 9.00 en 17.00 via 00316 55335237

kvk 56126891

2 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door lamsleer.nl deze zullen wij hieronder toelichten.

Het versturen van nieuwsbrieven
Lamsleer.nl verstuurd via e-mail nieuwsbrieven, deze zijn commercieel. Er kan gevraagd worden u aan te melden voor deze dienst.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt of een bestelling plaats bij lamsleer.nl hier vragen wij echter allen om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen bijvoorbeeld om uw naam, bedrijfsnaam e-mail adres leveringsadres en eventueel uw telefoonnummer

Het versturen van uw bestelling
Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het versturen van de door u bestelde goederen, daarvoor bieden wij uw naam, adres, woonplaats gegevens, e mail en wanneer noodzakelijk uw telefoonnummer aan een derde partij die de verzending voor ons verzorgd.

Analytics
De website van Lamsleer.nl verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Dit is bijvoorbeeld informatie over de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, en worden verwerkt om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand houdt sporen bij de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

  • Dit om uw voorkeuren te registreren.
  • Om informatiesessies te registreren zoals informatie hetgeen u toevoegt aan uw winkelmand.
  • Om uw vroegere activiteiten op de website te registreren.
  • Om de inhoud en de presentatie van de website aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kunt u deze in de webbrowser uitschakelen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld , wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘help’ in de tool bar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker hierna onbeperkt gebruik maken van de website, het kan echter voorkomen dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten van onze website niet optimaal functioneren.

3 Ontvangers

De gegevens die lamsleer.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd door onze eigen servers of door servers van een derde partij welke noodzakelijk is voor het functioneren van lamsleer.nl

4 Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door lamsleer.nl, maar nooit langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling uw gegevens langer moeten bewaren.

Nieuwsbrief
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen voor onbepaalde tijd, u kunt zich uitschrijven op elk gewenst moment. Dit kan door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken of door een mail te sturen naar lamsleer.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneem met lamsleer.nl via e-mail dan worden de gegevens die u stuurt, zoals u naam, adres, woonplaats en e-mail adres opgeslagen op de mailserver en tot maximaal 2 jaar terug bewaard. Wanneer u ons uw telefoonnummer meedeelt zal lamsleer.nl alleen contact met u opnemen wanneer dit noodzakelijk is.

Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw gegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5 Beveiliging.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt, uw gegevens worden enkel beheerd in de eerder benoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door lamsleer.nl of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via deze software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie word een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar lamsleer.nl deze dient gebruikt te worden tijden het inloggen. De apparaten die gebruikt worden zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten wat wordt gebruikt voor toegang tot deze informatie wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

6 Uw Rechten.

6.1 Recht op inzage
U heeft te allen tijden het recht uw gegevens op te vragen die bij lamsleer.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of door telefonisch contact op te nemen u krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens onjuist of zijn deze veranderd. Dan heeft u het recht op rectificatie.

6.3 Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij lamsleer.nl zijn opgeslagen, dan heeft u hier recht op. Hierbij dient lamsleer.nl u gegevens over te dragen aan u of de door u opgedragen partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens
Als u niet langer wilt dat uw gegevens bij lamsleer.nl zijn vastgelegd dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5 Recht op het indien van een klacht
u heeft het recht op het indienen van een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens, als u vindt dat lamsleer.nl niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.  Klacht indienen kan via deze link

6.6 Recht op stop gegevensgebruik
Als u niet wilt dat lamsleer.nl uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

7 Plichten

Lamsleer.nl verwerkt uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail of via derden zoals DHL, POST NL en/of andere bedrijven. Deze gegevens die wij verstrekken zijn strikt noodzakelijk om een dienst te verlenen of een product te leveren. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten en producten. Lamsleer behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer lamsleer.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of om onze rechten te beschermen. Daarbij proberen wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op.